Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Σεπτεμβρίου το σχέδιο νόμου για τα «Επιχειρηματικά Πάρκα»

Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την “Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων”, από το ΥΠΑΝ. Από μια πρώτη ανάγνωση, το σχέδιο νόμου φέρνει αρκετές καινοτομίες που θεραπεύουν υφιστάμενα προβλήματα.

Ενδεικτικά:

  • Καταργείται η διάκριση ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ και θεσμοθετείται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), η οποία κανονικά θα πρέπει να έχει στην κυριότητά της το 100% της έκτασης που θέλει να αναπτύξει (σημ.: αυτή η απαίτηση θα δυσχεράνει την ανάπτυξη πάρκων -υπάρχει, ωστόσο, διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 20%, υπό προϋποθέσεις)
  • Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί πλέον σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και απλοποιείται η διαδικασία μετατροπής του
  • Θεσμοθετείται η δυνατότητα σύστασης δικαιώματος επιφανείας σε τμήμα οικοπέδου (και επεκτείνεται σε υφιστάμενες συμβάσεις δικαιωμάτων επιφανείας)
  • Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν υποχρεωτική μεταβίβαση της διαχείρισης σε μερίδα εγκατεστημένων επιχειρήσεων μέσα από μια διαδικασία
  • Θεσμοθετούνται κυρώσεις για την μη τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο νόμος για τα στάδια ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας
  • Εισάγονται διατάξεις για την διαχείριση ανενεργών ακινήτων και θεσμοθετείται μητρώο αυτών στην ΓΓΒ
  • Ορίζεται υποχρεωτική η μετάβαση των ΟΥΜΕΔ που έχουν συσταθεί με παλαιότερους νόμους στον νέο νόμο εντός 5ετίας
  • Διατηρείται η απαίτηση συναίνεσης 55% των ιδιοκτητών γης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), εκτός από την περίπτωση που αυτά γίνονται μετά από πρόσκληση της διοίκησης (Σημ.: και αυτή η πρόβλεψη θα δυσχεράνει την ανάπτυξη ΕΠΕ)

Από μια πρώτη προσεκτική ανάγνωση, το σχέδιο νόμου απλοποιεί το πλαίσιο και ενισχύει την ελκυστικότητα των επιχειρηματικών πάρκων, κυρίως ως τόπων εγκατάστασης της βιομηχανίας και δευτερευόντως ως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (μακράς απόδοσης πάντως).

Η διαβούλευση λήγει στις 2/9.