Σεμινάρια Αρχικής & Περιοδικής Κατάρτισης Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP διοργανώνει το Εργαστήριο Οχημάτων του ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Οχημάτων, ως Φορέας κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) από τον Μάιο του 2023, διοργανώνει Σεμινάρια Αρχικής & Περιοδικής Κατάρτισης Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP.

  • Έναρξη επόμενου προγραμματισμένου σεμιναρίου Περιοδικής Κατάρτισης ADR / ATP: 10/07/2023
  • Εκπαιδευτής: Δημήτριος Κουλοχέρης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσιών – Κατάρτιση Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR / ATP)