Πτώση των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο

Αρνητική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 7 Οκτωβρίου 2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 342,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,2% ανερχόμενες στο ποσό των 2.063,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.405,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2019. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά 813,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 3.333,5 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παραμείνει ελλειμματικό κατά 1.270,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο ωστόσο κατά 471,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,1%  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει αρνητική ως προς τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 1.517,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.598,1 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 5,0%, δηλαδή 80,5 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά 208,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1.250,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 128,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

Εξετάζοντας τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020, παρατηρείται σημαντική μείωση των εμπορευματικών μας συναλλαγών. Εν προκειμένω, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση που διαμορφώθηκε σε 2.679,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 31.558,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 5.591,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,1%. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 3, το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στο ποσό των 11.776,0 εκατ. ευρώ έναντι 14.687,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένο κατά 2.911,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8%.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα χημικά παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας ανοδική τάση στο σύνολο του οκταμήνου. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 352,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,2%, ενώ των χημικών προϊόντων κατά 522,0 ευρώ, δηλαδή 19,7%. Θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών ποτών και καπνών (32,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%) και λιπών και ελαίων (100,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 38,0%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά 2.585,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 40,1%, τα βιομηχανικά κατά 268,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά 1,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, τα διάφορα βιομηχανικά κατά 305,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,5%, οι πρώτες ύλες κατά 170,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,7% και τα μη ταξινομημένα αγαθά κατά 32,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7%.

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,8% απεστάλη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 42,2% σε Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 65,6% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 34,4% για τις Τρίτες Χώρες.