Πρώτη συνάντηση για το έργο In Compose for M&L CLUSTER

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2022, η πρώτη συνάντηση In Compose for M&L Cluster (ΙΝitiative for COllaborative developMent and exPloitation of innOvative productS and sErvices for mobility and logistics) στα γραφεία του IMET/ΕΚΕΤΑ με την παρουσία των εταίρων του έργου.

Στην συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου και προγραμματισμός των επόμενων δραστηριοτήτων. Το έργο In Compose for M&L CLUSTER στοχεύει στον συνεργατικό σχεδιασμό, τη δημιουργία, την αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων Λύσεων (Προϊόντων και Υπηρεσιών) στον Τομέα της Κινητικότητας και των Logistics.

Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία Brainbox Technology με τον τεχνικό συντονισμό του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και τη συνεργασία των εταιρειών Κυκλοφοριακή Τεχνική, deeptraffic, ATLANTIS Engineering SA, OΤΟ parking Α.Ε., Link Technologies, Exothermia, PROBOTEK, TREDIT S.A., TELENAVIS A.E., PLANNING SA, Explicit, Wavenet, Smart Grid, ACS Courier and Postal Services, WINGS ICT Solutions, Cargo360°, VIANOX SVOLOS SA.