Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ECTRI ο Έλληνας πρόεδρος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Δρ. Ε. Μπεκιάρης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Έρευνας στις Μεταφορές, ECTRI (www.ectri.org).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ECTRI συμπεριλαμβάνει 28 Ινστιτούτα Έρευνας στις Μεταφορές από 21 κράτη-μέλη της ΕΕ και μόλις γιόρτασε τα 15 έτη λειτουργίας του.

Η πανηγυρική εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη στην προεδρία του αποτελεί άλλη μια απόδειξη της υψηλής αριστείας, αλλά και αναγνωσιμότητας του έργου του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και θα βοηθήσει σε ακόμη πιο ευρεία συμμετοχή του ερευνητικού ιστού της χώρας μας σε ερευνητικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και προβολή των ελληνικών θέσεων κι επιτευγμάτων στην Έρευνα για τις Μεταφορές, εν όψει μάλιστα του επερχόμενου νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας 2021-2027 (Horizon Europe-HE).