Πρόγραμμα Proteas για ‘Πράσινα Λιμάνια’ από το ΕΜΠ

Παγκοσμίως τα λιμάνια προσπαθούν να περιορίσουν τις βλαβερές εκπομπές άνθρακα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις επιταγές των Διεθνών Οργανισμών, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιμένες μετασχηματίζονται σε ενεργειακούς κόμβους, εξυπηρετώντας πολλαπλούς στόχους της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό τη μείωση της επίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής που προκύπτει από τις δραστηριότητες της Ναυτιλίας, είναι επιτακτική η εξορθολογισμένη διαχείριση ενέργειας, μέσω συστημάτων εκτεταμένου εξηλεκτρισμού και της παράλληλης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των έξυπνων μικρό-δικτύων, με δυνατότητες ίδιο-παραγωγής, αποθήκευσης και προσφοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς τα πλοία και τους λοιπούς μεγάλους καταναλωτές, αποτελεί σημαντική ενεργειακή μεταρρύθμιση. Επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο, η αμφίδρομη ροή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η εξομάλυνση αιχμών ζήτησης με κεντρική παρακολούθηση των ενεργειακών συναλλαγών από σύγχρονα κέντρα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, τα λιμάνια μπορούν να μετασχηματιστούν σε πράσινους ενεργειακούς κόμβους με εφαρμογή του σχεδίου «ΠΡΩΤΕΑΣ». Το εν λόγω σχέδιο έχει αναπτυχθεί και επεξεργαστεί από την ομώνυμη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του ΕΜΠ και τις εταιρείες PROTASIS, Hydrus και Gates.