Πρωτοβουλίες ΔΝΕ & ΝΕΕ για την αναμόρφωση του Τελωνειακού Κώδικα

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος συνάντηση με αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως (ΔΝΕ). Το ΝΕΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρός του Δρ. Γεώργιος Πατέρας, μαζί με τον αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Λογοθέτη.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν ο συντονισμός ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με τις ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της International Maritime Union in Greece κ. Αντώνης Βενιέρης, η νομική επιτροπή επεξεργάζεται την αναμόρφωση του Τελωνειακού Κώδικα και οι νομικοί σύμβουλοι της ΔΝΕ και του ΝΕΕ ανέπτυξαν τις προτεινόμενες εισηγήσεις, ώστε η υιοθέτηση τους από την Πολιτεία να αποκαταστήσει την δίκαιη απόδοση αστικών και ποινικών ευθυνών.

Το ΝΕΕ έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα και ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας και ναυτιλιακών οικονομιών, θα συνδράμει την ΔΝΕ στην προσπάθεια της για την εναρμόνιση του Τελωνειακού Κώδικα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.