Προώθηση κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών ιδρύθηκε το 1983 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου με σκοπό την προβολή και προώθηση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Ελλάδας. Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα είναι υπεύθυνο και για τις χώρες της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας και Μαυροβουνίου.

Οι κύριες δραστηριότητες και στόχοι του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών επικεντρώνονται στις εξής δραστηριότητες:

  • Προώθηση του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.
  • Προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο επενδύσεων.
  • Εντοπισμός και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο.
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικά θέματα κι επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Κύπρο και άλλες νομοθεσίες που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο.
  • Εντοπισμός εμπορικών ευκαιριών για τις κυπριακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις όμορες χώρες.
  • Διεξαγωγή μελετών αγοράς με στόχο την παροχή βοήθειας στους Κύπριους επιχειρηματίες για είσοδό τους σε νέες αγορές.

Για να μάθετε περισσότερα για το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyprustradecenter.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.