Προτροπή προς Ε.Ε. για επαγγελματική εκπαίδευση των οδηγών van

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Άδειες Οδήγησης, φορείς και οργανώσεις ζητούν την πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση για τους οδηγούς van, στα πρότυπα των οδηγών βαρέων οχημάτων.

Μια ανοικτή επιστολή προς τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέστειλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), από κοινού με οργανώσεις και συλλογικότητες πεζών, ποδηλατών και εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών.

Η εν λόγω επιστολή αναφέρεται στην επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Άδειες Οδήγησης (2006/126) και τονίζει την ανάγκη για πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση για τους οδηγούς van, παρόμοια με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που επιβάλλονται στους οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και πούλμαν.

Ο πρωταρχικός στόχος της προτεινόμενης αναθεώρησης, είναι να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να συμβάλει στον στόχο της Ε.Ε. για μείωση κατά 50% έως το 2030, των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες οδηγούς van είναι ουσιώδης.

 

επαγγελματική εκπαίδευση των οδηγών van

 

Τα van στο 11% των θανάσιμων, τροχαίων δυστυχημάτων

Σημειώνεται, πως τα van διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα τροχαία ατυχήματα εντός της Ε.Ε., ενώ πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση τους συνεχώς αυξάνεται. Το 2018, συγκεκριμένα, τα van συμμετείχαν στο 11% όλων των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, ένα ποσοστό που ισοδυναμεί με 2.630 ζωές. Μάλιστα, το 39% αυτών των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.

Στην ανοικτή επιστολή τονίζεται, πως η αυξανόμενη χρήση van μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως η υψηλότερη ζήτηση, οι ημερήσιες αστικές διανομές, οι νυχτερινές παραδόσεις και η αύξηση των του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δυστυχώς, η πίεση να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της αγοράς, ο έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο των μεταφορών και η έλλειψη αυστηρών κανονισμών, έχουν συμβάλει στις κακές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς van, θέτοντας σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Πιο επιεικείς οι κανονισμοί για τα van

Ένα κρίσιμο ζήτημα που επισημαίνεται στην επιστολή είναι οι σχετικά επιεικείς κανονισμοί που εφαρμόζονται σε van που ζυγίζουν λιγότερο από 3,5 τόνους, σε σύγκριση με τα βαρέα φορτηγά οχήματα, οι χειριστές των οποίων υποχρεούνται να αποκτούν Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (CPC) και να τα ενημερώνουν περιοδικά.

Ωστόσο, οι εταιρικοί στόλοι van μπορούν να λειτουργούν με χαμηλότερα πρότυπα, ενώ μόνο τα οχήματα που υπερβαίνουν τους 2,5 τόνους και διασχίζουν τα σύνορα ευρωπαϊκών χωρών, θα υπόκεινται στους κανόνες της Ε.Ε. για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης έως το 2026. Η συντριπτική πλειονότητα των δρομολογίων των van, όμως, εκτελείται εντός των εθνικών συνόρων και δεν θα επηρεαστεί από αυτή την αλλαγή.

 

επαγγελματική εκπαίδευση των οδηγών van

 

Ανάγκη για ολοκληρωμένη εκπαίδευση των οδηγών

Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, οι οργανισμοί ζητούν ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες οδηγούς van, που θα καλύπτει θέματα όπως η ασφαλής φόρτωση και εκφόρτωση, η ασφάλιση φορτίου, η οπισθοπορεία, η πρόληψη της κόπωσης, ο σχεδιασμός δρομολογίου και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώνης ασφαλείας και της αποφυγής περισπασμών.

Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας στη νέα κατηγορία «Β+»

Η ανοιχτή επιστολή προτρέπει, οι τρέχουσες απαιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών -οι οποίες περιλαμβάνουν και επαγγελματική κατάρτιση οδηγών (Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας – CPC)- να επεκταθούν, για να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία για οδηγούς van, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να χαρακτηριστούν εσφαλμένα ως αυτοαπασχολούμενοι ή ιδιοκτήτες-οδηγοί.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί ως μέρος της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση κατηγορίας «Β+», με χωριστή απαίτηση για εκπαίδευση τύπου CPC για οχήματα «N1» που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

 

επαγγελματική εκπαίδευση των οδηγών van

 

Όχι στην αύξηση της μάζας στους 4,25 τόνους

Οι οργανώσεις εκφράζουν επίσης τη διαφωνία τους με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί η επιτρεπόμενη μάζα ενός οχήματος κατηγορίας «Β» από 3,5 σε 4,25 τόνους. Επικαλούμενοι μια πρόσφατη έκθεση από το Ινστιτούτο VIAS στο Βέλγιο, υποστηρίζουν ότι τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά οχήματα, έχουν όλο και πιο δυσμενείς επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια για τους πεζούς και τους ποδηλάτες.