Προτάσεις κατέθεσε ο Δήμος Τανάγρας για την πολεοδομική μελέτη & τον σχεδιασμό του ΕΠΕ Οινοφύτων

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, κ. Βασίλης Περγάλιας, μέσω της τεχνικής ομάδας που έχει συγκροτήσει, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου οι μελέτες που εκπονούνται και τα έργα υποδομής που θα κατασκευαστούν από την ΕΑΝΕΠ εντός της βιομηχανικής περιοχής, να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή συγκοινωνιακή, πολεοδομική και περιβαλλοντική οργάνωση της περιοχής, ώστε να ικανοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, να διασφαλιστούν συνθήκες υψηλής προστασίας της υγείας και της ζωής των κατοίκων και των λοιπών παραγωγικών υποδομών και λειτουργιών της ευρύτερης περιοχής, εστιάζοντας την προσοχή του Δήμου και στον πρωτογενή τομέα.

Η Δημοτική Αρχή, πλαισιωμένη από την τεχνική ομάδα στήριξης, την Τεχνική Υπηρεσία και τη RE.DE-PLAN ΑΕ που εργάζεται ως Τεχνικός Σύμβουλος του έργου, κατέθεσε πλήθος αναλυτικών και τεκμηριωμένων προτάσεων τεχνικού χαρακτήρα, με σκοπό τη βελτίωση, στο μέτρο του δυνατού τόσο της Πολεοδομικής Μελέτης, όσο και όλων των τεχνικών μελετών των έργων υποδομής που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στη βιομηχανική περιοχή και διαβιβάστηκαν στον Δήμο για γνωμοδότηση και συμβολή.

Ο κ. Περγάλιας, με σχετικό έγγραφό του, απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη κ. Φ. Σπανό και στους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, έθεσε στη διάθεση των ιδίων και της ΕΑΝΕΠ όλες τις δυνάμεις του Δήμου για μια σταθερή και αναβαθμισμένη δημιουργική συνεργασία όλων των πλευρών για τον κοινό στόχο που επιδιώκεται. Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Τανάγρας εξέφρασε την εκτίμησή του και την ελπίδα του ότι και αυτή τη φορά οι προτάσεις του Δήμου θα βρουν «ανοικτές πόρτες» για να εισακουστούν και κυρίως για να αξιοποιηθούν για την εξυγίανση και οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Η επιστολή αναφοράς του Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη συνοδευόμενη από το Τεχνικό Υπόμνημα συμβολής της Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας προς την ΕΑΝΕΠ, όπως και η πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης που εισηγείται ο Φορέας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο «HELP DESK» που δημιουργήθηκε για την οργάνωση του κοινωνικού διαλόγου αναφοράς στη  βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων.