Προς νέα μέτρα η ΕΕ για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από φορτηγά και λεωφορεία

Αύριο, Τρίτη 21 Νοεμβρίου, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη θέση του ενόψει διαπραγματεύσεων σχετικά με νέα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών για νέα λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με την ενίσχυση των απαιτήσεων για βαρέα οχήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα, για τη μείωση των εκπομπών CO2. Το Κοινοβούλιο προτείνει οι στόχοι να καθοριστούν στο 45% για την περίοδο 2030-2034, στο 70% για το 2035-2039 (σε σύγκριση με το 65% που πρότεινε η Επιτροπή) και στο 90% από το 2040. Συμφωνεί επίσης ότι νέα αστικά λεωφορεία, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά, θα πρέπει να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών από το 2030.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό προτύπων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα βαρέα οχήματα από το 2030 και έπειτα, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να μειώσει τη ζήτηση για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Τα βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά, αστικά λεωφορεία και λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων, ευθύνονται για πάνω από 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 6% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη.