Πλησιάζει το Συνέδριο Economist-EEL στις 23/6 με σημαντικούς ομιλητές. Χορηγός Επικοινωνίας το SC&L magazine

Με σημαντικούς ομιλητές και από τη διεθνή σκηνή, εκπροσώπους της ελληνικής Πολιτείας, εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων, διεξάγεται στις 23 Ιουνίου το συνέδριο των Economist – EEL με τίτλο “Logistics: Challenges & Opportunities in a post-Covid 19 world – Greece’s role in Europe’s Supply Chain”, με χορηγό επικοινωνίας το SC&L magazine και το www.supply-chain.gr.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη του κομβικού ρόλου της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, σήμερα και στο μέλλον. Η πανδημία COVID-19 έφερε αναμφισβήτητα τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην κορυφή του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας logistics ως κινητήριας δύναμης, πίσω από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, κρίσιμα θέματα που αφορούν στον κλάδο, οι επιχειρήσεις του οποίου αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών για την προσέλκυση διεθνών φορτίων, οι επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στον κλάδο της εφοδιαστικής στην Ελλάδα, ο αναγκαίος ψηφιακός μετασχηματισμός, οι υποδομές και η βιωσιμότητα στην εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι μόνο μερικά από τα ζέοντα θέματα που θα αναπτυχθούν στις συνεδριακές εργασίες.

 

 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Χαζλής & Ρίβας, επίσημο και αποκλειστικό εκπρόσωπο των συνεδρίων του Economist για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ν.Α. Ευρώπη, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Πρόκειται για μια συνεργασία που αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στην προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του κλάδου και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το συνέδριο αυτό, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια που διοργανώνεται από φορείς υψηλού κύρους, όπως η The Economist Events και η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), προάγουν ουσιαστικά την ανάπτυξη του κλάδου των logistics και αναδεικνύουν τη σημασία του για την ελληνική οικονομία.