Παρουσίαση Προγράμματος «Horizon 2020 ERA-Mobilcar»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).

Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα (φαινόμενο BrainDrain).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πρόκειται να οργανωθεί «Hμέρα Καριέρας για ερευνητές», στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν αφού προηγουμένως θα έχουν πάρει μέρος σε σχετικό εργαστήριο συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στις 10.00 – 12:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο I του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.-Πανεπιστημιούπολη) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος, καθώς και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επόμενες ενέργειες υλοποίησής του.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα υπάρξει επικοινωνία  με τους συμμετέχοντες, για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος για την  «Ημέρα Καριέρας για ερευνητές»  που έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2017.

Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: 2310 996646, 996644, 997350

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα