Παραιτήθηκε από Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ ο Capt Fu Chengqiu

Την αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κ. FU Chengqiu ανακοίνωσε ο ΟΛΠ, σε συνέχεια της επιστολής του που έστειλε στις 24 Ιουλίου 2020, με την οποία ανακοινώνει προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του με άμεση ισχύ. Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Zhang Anming. Παράλληλα, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Zhang Anming ως Εκτελεστικού  Μέλους του Δ. Σ.

Λόγω αυτών των εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, από 24 Ιουλίου 2020, ως κατωτέρω:

1)YU ZengGang: Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) ZHU Jianhui: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Feng Boming: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4) KWONG Che Keung Gordon:  Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5) IP Sing Chi: Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6) Zhang Anming:  Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

7) Αρβανίτης Νικόλαος:  Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

8) Καραμανέας Χαραλάμπης: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

9) Μώραλης Ιωάννης: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

10) Παπαποστόλου Απόστολος: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου