Παράταση προσωρινών μέτρων για τις κάρτες ταχογράφου λόγω COVID-19 έως 31 Οκτωβρίου

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει τους δικαιούχους ότι παρατείνονται τα προσωρινά μέτρα του κανονισμού 2020/698 για τις κάρτες ταχογράφου, έως τις 31 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα:

  1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την Απόφαση (ΕΕ) 2020/1235 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2020, με την οποία εγκρίνεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου μας η παράταση για την Ελλάδα των προσωρινών μέτρων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2020/698, τα οποία θα ισχύουν πλέον για αιτήσεις ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού που υποβάλλονται έως την 31ηΟκτωβρίου 2020.
  2. Υπενθυμίζουμε ότι τα προσωρινά μέτρα του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 Κανονισμού 2020/698 προβλέπουν ότι οι οδηγοί που καταθέτουν αίτηση ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού στο διάστημα από 1ηΜαρτίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020 μπορούν να οδηγούν για διάστημα δύο μηνών ή έως ότου χορηγηθεί η κάρτα (εάν χορηγηθεί πριν τους δύο μήνες), χωρίς την κάρτα ταχογράφου αλλά με τις προϋποθέσεις των σχετικών (1) και (2) εγκυκλίων, στις οποίες παραπέμπουμε (πραγματοποίηση χειρόγραφων καταγραφών, διαδρομή αποκλειστικά σε κοινοτικό έδαφος κλπ).
  3. Οι υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών δεν χορηγούν πλέον στους οδηγούς την δίγλωσση βεβαίωση της σχετικής (1) εγκυκλίου αλλά το αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας οδηγού το οποίο εκδίδεται πλέον αυτόματα σε δίγλωσση μορφή (ελληνικά/αγγλικά). Το δίγλωσσο αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος, μαζί με αντίγραφο της απόφασης της Ε.Επιτροπής στα αγγλικά, ώστε να αποδεικνύεται αν χρειαστεί σε έλεγχο στο εξωτερικό η παράτασης ισχύος των προσωρινών μέτρων για την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μεταφορών παρακαλούνται να χορηγούν αντίγραφο της συνημμένης απόφασης της Ε.Επιτροπής στα αγγλικά στους οδηγούς διεθνών μεταφορών.