Πανελλαδική Συνέλευση Αυτοκινητιστών στις 27 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη

Η ΟΦΑΕ σας προσκαλεί στην Πανελλαδική Συνέλευση των Ελλήνων Αυτοκινητιστών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο GRAND HOTEL PALACE, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μοναστηρίου 305 στην Θεσσαλονίκη.

Θέματα Συζήτησης:

  • Υπέρογκη αύξηση του κόστους αγοράς πετρελαίου κίνησης
  •  Υπέρογκη αύξηση των ακτοπλοϊκών ναύλων & του επίναυλου καυσίμου
  • Άμεση επαναλειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου για τον περιορισμό της παράνομης μεταφοράς από αλλοδαπά φορτηγά οχήματα
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας κατηγορίαςEURO 6-plus, Hλεκτροκίνητων, Υδρογόνου, LΝG
  • Επιδοτήσεις απόσυρσης παλαιών φορτηγών για νέας τεχνολογίας φορτηγά, όπως σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
  • Περιορισμός αδειών τρίτων χωρών
  • Διάφορα θέματα

Τόσο τα θέματα, όσο και οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι μεγάλης σημασίας για το μέλλον του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και η παρουσία σας, όπως αναφέρει η ΟΦΑΕ, κρίνεται απαραίτητη.