ΠΑΕΓΑΕ: Απολογισμός δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018

Φέτος η ΠΑΕΓΑΕ ολοκλήρωσε τον τέταρτο απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο “GRI STANDARDS” σε επίπεδο κάλυψης “Core”, και συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης κατατάσσοντάς την στις “ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE” ενώ ήταν και «Πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας».

Η ΠΑΕΓΑΕ έχει αποδεχτεί τις 10 αρχές του UN Global Compact όπως επίσης εφαρμόζει τα κριτήρια του Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και καλύπτεται σε επίπεδο συμμόρφωσης “C” (αφορά σε εταιρείες μέχρι 250 άτομα).

Στον απολογισμό αναφέρονται όλες οι κοινωνικές δράσεις και προσφορές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 αλλά και:

  • Μήνυμα Διοίκησης
  • Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2018,
  • Οι δράσεις της εταιρείας για μείωση και αντιστάθμισμα ανθρακικού αποτυπώματος και την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέσα από την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Climate Neutral Now

Ο τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος από την ΠΑΕΓΑΕ βασίζεται σε διεθνείς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρότυπα, όπως είναι το πρότυπο CEN 16258:2012 και η μεθοδολογία EMEP/ EEA (οι μεθοδολογίες αυτές αναφέρονται και στην ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής).

  • Οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που καλύπτονται από την εταιρεία
  • Οι ενέργειες αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης εσωτερικών δομών, διαδικασιών και υλικοτεχνικών υποδομών που υλοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά
  • Ευρήματα από την έρευνα ικανοποίησης πελατών και αρκετά ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Για να δείτε αναλυτικά τον απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2018 της ΠΑΕΓΑΕ πατήστε ΕΔΩ