Πίσω στην Επιτροπή Μεταφορών παραπέμπουν οι ευρωβουλευτές τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

 

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τις προτεινόμενες τροπολογίες στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τις παρέπεμψαν στην επιτροπή Μεταφορών για επανεξέταση.

Κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας την Τετάρτη, η ολομέλεια του ΕΚ απέρριψε τις τροπολογίες της επιτροπής Μεταφορών σε προτάσεις για την επικαιροποίηση του χρόνου ανάπαυσης των οδηγών, τις ενδομεταφορές («καμποτάζ») καθώς και την απόσπαση οδηγών και τις παραπέμπει στην επιτροπή για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4, του κανονισμού του ΕΚ.

Οι προτάσεις σχετικά με την απόσπαση των οδηγών, τις περιόδους ανάπαυσης τους και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αποτελούν μέρος της «δέσμης μέτρων για την κινητικότητα» που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2017.