Πέρασε σε ΦΕΚ το master plan για το Λιμάνι του Πειραιά

Σε ΦΕΚ της 25ης Ιανουαρίου 2023, με την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργείων Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Πολιτισμού και την υπογραφή της Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρασε το master plan για την ανάπλαση του Λιμένα του Πειραιά με μια σειρά νέων έργων αναβάθμισης, που αφορούν τόσο τον επιβατικό λιμένα της Ζώνης Ι, όσο και τον εμπορευματικό λιμένα Ζώνη ΙΙ, αλλά και την ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΙΙΙ.

Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι των εμπορευματικών – ναυπηγοεπισκευαστικών επενδύσεων, στο master plan αναφέρονται τα εξής:

Ζώνη ΙΙ – Εμπορικός λιμένας: Στον εμπορικό λιμένα και στον συνεχόμενο προς αυτόν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση έργων όπως η επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, η υπόγεια οδική σύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων στον πρώην χώρο ΟΔΔΥ, η κατασκευή νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, η επέκταση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους), πενταώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους κ.α.

Ζώνη ΙΙΙ – Ναυπηγεία – Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και Πορθμείο: Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στον συνεχόμενο προς αυτήν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση λιμενικού έργου βελτίωσης των υποδομών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών.

Στο σχετικό ΦΕΚ γίνεται αναφορά για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, του όρους δόμησης, τις νέες προσθήκες τους περιορισμούς, τους συντελεστές κάλυψης κ.α. για Ζτη ώνη Επιβατικού Λιμένα, τη Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη Ζώνη Σαλαμίνας-Αρχαιολογικός χώρος. Σε όλες τις υποζώνες της Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα, της Ζώνης του Εμπορικού Λιμένα και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 2 έως και 4 του παρόντος, επιτρέπεται η δημιουργία υποδομών διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα, όπως λιμεναρχείων, τελωνείων, κτιρίων διοίκησης και πυροσβεστικών σταθμών, χωρίς υπέρβαση, πάντως, του μέσου συντελεστή δόμησης και κάλυψης που ορίζεται, ανά υποζώνη.