Ο Όμιλος STAMH έρχεται στην Ελλάδα και αναζητά συνεργάτες

Στην Ελλάδα αποφάσισε να επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ο γνωστός  Όμιλος STAMH, που  ειδικεύεται στον τομέα της μηχανικής και κατασκευής παντός τύπου αυτοματοποιημένων συστημάτων αποθήκευσης καθώς και τυποποιημένων λύσεων που ικανοποιούν κάθε ανάγκη αποθηκευτικού κέντρου  για σύνθετα και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης των προϊόντων.

Κύριος μέτοχος του Ομίλου είναι η STAMH GmbH – Austria και οι θυγατρικές του εταιρείες αναπτύσσουν δράσεις και διατηρούν ισχυρή παρουσία στις αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ρωσίας. Αυτό καθιστά τον Όμιλο STAMH στις κορυφαίες δυνάμεις στην Βαλκανική Χερσόνησο στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης. Ο Όμιλος STAMH έχει περισσότερους από 2.500 πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Επόμενο επιχειρηματικό βήμα του Ομίλου είναι η δημιουργία θυγατρικής στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα. Για την στελέχωση της νέας θυγατρικής εταιρείας αναζητά συνεργάτες με εμπειρία στην πώληση συστημάτων αποθήκευσης, έτσι ώστε να αρχίσει άμεσα τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, στείλτε το μήνυμά σας στο email: e.jarlbro@stamh.com.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο STAMH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stamh.com καθώς και να επισκεφτείτε τον πολύ μοναδικό εικονικό εκθεσιακό του χώρο στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης.