Ο εφοδιασμός της ναυτιλίας με καύσιμο LNG προχωράει με όχημα το Poseidon Med II

 

Από το 2020 και μετά θα λειτουργεί σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, τουλάχιστον τρία νέα πλοία με καύσιμο ΥΦΑ, ένα πλοίο ανεφοδιασμού (φορτηγίδα) με βάση το λιμάνι του Πειραιά και μια εγκατάσταση παροχής/αποθήκευσης ΥΦΑ στη Δυτική Ελλάδα, όπως τόνισε ο Γιώργος Πολυχρονίου από τη ΔΕΠΑ κατά την εισαγωγική του ομιλία στην εκδήλωση της 21ης Μαΐου, που έλαβε χώρα στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη, σε συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και της Ένωσης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΝΜΑ), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Νίκος Λιάπης, μέλος του ΔΣ της ΕΝΜΑ, και ο Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος του ΣΕΕΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το έργο του Poseidon Med II για την ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ μικρής κλίμακας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις και την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της επιβατηγού ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης τέθηκαν η σύγκριση τιμών μεταξύ MGO και ΥΦΑ και η προοπτική για ομαλή μετάβαση στην αγορά ΥΦΑ καθώς και το επικείμενο Προεδρικό Διάταγμα για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ, το οποίο μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει Παράλληλες Δραστηριότητες (SIMOPS) υπό προϋποθέσεις.

 

 

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε το έργο του Poseidon Med II για το σχεδιασμό πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ, όπως ώριμα σχέδια για νεότευκτα πλοία, μετασκευές πλοίων και πλοία τροφοδοσίας, το εκτιμώμενο κόστος των οποίων δεν φέρει αποκλίσεις σύμφωνα με εκτιμήσεις ευρωπαϊκών ναυπηγείων. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις ΥΦΑ στην Πάτρα και στη Ρεβυθούσα καθώς και στους παράγοντες που θα επηρεάζουν την τιμή και μελλοντική κοστολόγηση για τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου. Τέλος, έμφαση δόθηκε στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που ενθαρρύνουν επενδύσεις για κατασκευή πλοίων με εναλλακτικά, πιο πράσινα καύσιμα, καθώς και στην πρόταση για ενίσχυση της θαλάσσιας κινητικότητας και διανησιωτικότητας, προωθώντας την έννοια του πλοίου ως υποδομή.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε κοινός τόπος συνάντησης μεταξύ των εταίρων του Poseidon Med II και της ναυτιλιακής κοινότητας, σε μια προσπάθεια στήριξης της ελληνικής ναυτιλίας εν όψει της  εφαρμογής του διεθνούς κανονισμού για καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο από το 2020. Η χρήση ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο πέραν της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αναδεικνύει το θετικό κοινωνικό πρόσωπο της ναυτιλίας, συμβάλλοντας αισθητά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που ζουν κοντά στα λιμάνια. Το Poseidon Med II προετοιμάζει όλα τα τεχνικά, οικονομικά, τεχνολογικά και κανονιστικά βήματα, ώστε μέσα από συνέργειες με τη ναυτιλιακή κοινότητα,  η χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου να είναι βιώσιμη, αξιόπιστη και οικονομικά συμφέρουσα λύση για τα ελληνικά πλοία.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;

Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη  ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι Ευρωπαϊκά λιμάνια  (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας  ΥΦΑ.