Ο Άγγ. Αμδίτης πρόεδρος της ERTICO (ITS Europe)

Μια εξαιρετική εξέλιξη για την πορεία του ITS στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι η ανακήρυξη του αντιπροέδρου της ITS – Hellas, δρ.  Άγγελου Αμδίτη, ως προέδρου της ERTICO (ITS Europe).

Η θητεία του κ. Αμδίτη (αριστερά στη φωτογραφία) θα είναι τριετής. Να επισημανθεί ότι εκτός από την προσωπική τιμή και την επιτυχία για το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική επιτυχία για την ITS-Hellas και τη χώρα μας.

H o.mind Creatives και το SC&L, ιδρυτικό μέλος του ITS, του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του!