ΟΛΠ: Μείωση κύκλου εργασιών 5,8% & αύξηση εσόδων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων το α’ εξάμηνο 2020

Στα 66,5 εκατ. ευρώ έναντι 70,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης  περιόδου 2019, ανήλθε το α’ εξάμηνο 2020 ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε., καταγράφοντας μείωση της τάξης του  5,8% (4,1 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε., η μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων από τον Τομέα Κρουαζιέρας κατά 83,9% (3,7 εκατ. ευρώ), των εσόδων του Τομέα Ακτοπλοΐας κατά 32,8% (1,6 εκατ. ευρώ),  καθώς και των εσόδων από τη Διακίνηση Αυτοκινήτων κατά 28,3%  (2,2 εκατ. ευρώ). Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε κυρίως από αύξηση των εσόδων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 17,8% (2,0 εκατ. ευρώ) και των εσόδων από τη Ναυπηγοεπισκευή κατά 21,8% (1,4 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 44,8 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 (- 9,2 %).

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 20,9 εκατ. ευρώ έναντι   21,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένα κατά 4,7 % και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 15,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2% σε σχέση με τα 15,9  εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. κ. YU Zenggang σχολίασε: «Παρά τον αναμφισβήτητο αντίκτυπο του COVID-19 στις δραστηριότητες του ΟΛΠ, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να περιορίσουμε τις αρνητικές παρενέργειες στα οικονομικά μας αποτελέσματα. Το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται ακόμα πιο δύσκολο λόγω των επιπτώσεων σε Κρουαζιέρα και Ακτοπλοΐα, ωστόσο ενισχύουμε τις ενέργειές μας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, ιδιαίτερα σε Container και Car Terminal».