ΟΛΠ: Ημερίδα για την προώθηση της ασφάλειας στην Μεσόγειο

 

Ο ΟΛΠ στις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00 διοργανώνει ημερίδα  για την Θαλάσσια Επιτήρηση στην Μεσόγειο  στο πλαίσιο  του Ελληνικού Κόμβου που θα γίνει στον ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά.  Η ημερίδα αποτελεί βασική δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED project “PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance” (PROteuS).

Το PROteuS αποβλέπει στην προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Θαλάσσιας Επιτήρησης στην περιοχή της Μεσογείου.

Σε πρώτη φάση αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας και προώθησης εθνικών κόμβων Θαλάσσιας Επιτήρησης σε έξι Μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Πορτογαλία) και στη συνέχεια μέσω της δημιουργίας του μεσογειακού συνεργατικού σχήματος (cluster) για την ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Μεσόγειο.

Η ημερίδα αποβλέπει στην ενημέρωση του τοπικού οικοσυστήματος της Θαλάσσιας Επιτήρησης, σχετικά με τον ελληνικό κόμβο και τις δράσεις του μεσογειακού συνεργατικού σχηματισμού για τη θαλάσσια επιτήρηση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του συντονιστή του Ελληνικού Κόμβου, κ. Δημήτριο Σπύρου στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου 210 4060883 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dspyrou@olp.gr.