Ολοκληρώθηκε η λύση της συνεργασίας Foodlink A.E. με Dynaplus Holdings Ltd

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 25% του μεριδίου της Dynaplus Holdings στην εταιρεία Realest Link Α.Ε., συμφερόντων Βασίλη Καρακουλάκη και Αχιλλέα Μάμαλη (50% – 50%).