Ολοκληρώθηκε η επένδυση 3 εκατ. ευρώ για το 5ο logistics center της WARDI 

Ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο, πέμπτο στην σειρά, κέντρο της εταιρείας WARDI, στην περιοχή του Ασπροπύργου, ολοκληρώνοντας την επένδυση των 3 εκατ. ευρώ.

Το νέo υπερσύγχρονο κέντρο των 8.000 τ.μ. αποτελείται από 2 ανεξάρτητους θαλάμους ξηρού φορτίου, χωρητικότητας 10.000 παλετών. Ήδη, προϊόντα υφιστάμενων αλλά και νέων αποθετών της εταιρείας έχουν μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις, ενώ στόχος της WARDI είναι η αξιοποίηση αυτής της εγκατάστασης για διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πελατών της.