Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του 1ου Σταδίου του Διαγωνισμού για την Επέκταση του 6ου Προβλήτα

Στο πλαίσιο της συνεπούς υλοποίησης του προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε., την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η αξιολόγηση του 1ου Σταδίου – Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Για το 2ο Στάδιο επελέγησαν τα ακόλουθα σχήματα:

1.    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Κ/Ξ) TERNA SA – EIFAGGE GENIE CIVIL MARINE

2.    ARCHIRODON GROUP NV

3.    ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA – INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–SALES SPA

4.    Κ/Ξ MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA

5.    Κ/Ξ AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA

6.    Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV

Τα τεύχη του 2ου Σταδίου του Διαγωνισμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να δημοσιοποιηθούν εντός του Μαΐου του 2020.