Ολοκληρωμένη λύση για «Τιμολόγηση επί Βυτίου με απομακρυσμένη χρήση Φορολογικού Μηχανισμού» από την Mobile Technology

 

Η Mobile Technology (www.mobiletechnology.gr) αναβάθμισε την υφιστάμενη λύση της για «Τιμολόγηση Επί Bυτίου», προσθέτοντας δυνατότητα σήμανσης των παραστατικών που εκδίδονται στον δρόμο με ψηφιακή υπογραφή. Η υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσω δικτύου 3G/4G και επιτρέπει την αποστολή φορολογικής σήμανσης από την έδρα της επιχείρησης στα επιμέρους οχήματα του στόλου της σε πραγματικό χρόνο.

Η λύση της Mobile Technology σχεδιάστηκε για τις εξειδικευμένες ανάγκες των εταιρειών που διανέμουν υγραέριο κίνησης και χρησιμοποιούν συστήματα φορολογικών μηχανισμών της Synthex. Συνδυάζεται με προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως είναι η εξ αποστάσεως πρόσβαση στα φορητά τερματικά των χρηστών για τη διεκπεραίωση παραμετροποιήσεων, κατόπιν αιτήματος.

Η ολοκληρωμένη λύση «Τιμολόγησης Επί Βυτίου με απομακρυσμένη χρήση Φορολογικού Μηχανισμού» της Mobile Technology ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως είναι οι ΕΚΟ, Top Gas και Trigon Gas που χρησιμοποιούν εξοπλισμό της Intermec. Η λύση λειτουργεί σε Windows 10 & Windows Mobile, ενώ στα προσεχή σχέδια της Mobile Technology βρίσκεται η ανάπτυξη έκδοσης σε Android.