ΟΛΘ: Αύξηση του όγκου των διακινούμενων φορτίων και του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο του 2019

 

Το α’ εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε αύξηση των διακινουμένων φορτίων, καθώς και των εσόδων του λιμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2019 διακινήθηκαν 220.757 TEUs στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και 2.280.915 τόνοι στον Συμβατικό Λιμένα.

Τα έσοδα της ΟΛΘ Α.Ε. κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 ανήλθαν σε 32,95 εκατ. ευρώ από τα οποία 20,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και 11,45 εκατ. ευρώ από το Συμβατικό Λιμένα.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της ΟΛΘ Α.Ε. στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Μικτό Κέρδος: 15,1 εκατ. ευρώ
  • Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 14,6 εκατ. ευρώ
  • Καθαρά Κέρδη μετά φόρων: 8,04 εκατ. ευρώ