Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για το Εμπορευματικό στο Θριάσιο

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, συμμετείχε διά των εκπροσώπων του κ. κ. Κ. Αχλαδίτη, Β΄ Αντιπρόεδρο και Κ. Καμπόλη, Μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνο Δυτ. Αττικής, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018 για την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς εμπίπτει στο χώρο ευθύνης του Επιμελητηρίου, καταθέτοντας τις σχετικές θέσεις και προτάσεις του.

Ειδικότερα το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει ότι, τέτοιου είδους επιχειρηματικά πάρκα προσελκύουν ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα δημιουργούν υποδομές για την προσέλκυση εμπορευματικών φορτίων και δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (consolidation φορτίων, συναρμολόγηση, ελαφρά μεταποίηση, συσκευασία, ετικετοποίηση κ.λπ.), συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην αύξηση του Α.Ε.Π. και της απασχολησιμότητας.

Ιδιαίτερα, σήμερα που το μεγαλύτερο μέρος των βασικών υποδομών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οι διατροπικές μεταφορές μπορούν να προσδώσουν σημαντικά οφέλη στην ελληνική επιχειρηματικότητα και την εθνική μας οικονομία. Η εκμετάλλευση τέτοιων υποδομών, τόσο από μεγάλες, όσο και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το τελικό ζητούμενο.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκαν τα εξής:

  • Ο ΟΣΕ χρηματοδοτήθηκε από τη Ε.Ε. για τη δημιουργία πάρκου/κόμβου εξυπηρέτησης για το σύνολο των συνδυασμένων μεταφορών
  • Ο κόμβος δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί η συνδυασμένη μεταφορά βασισμένη σε έναν και μόνο διαχειριστή που, απευθείας ή μέσω θυγατρικών, θα ελέγχει τη ροή του εμπορίου Λιμάνι -> Θριάσιο -> Τρένο -> Εξαγωγή και αντίστροφα. Ο ανοικτός χαρακτήρας του κόμβου, πρέπει να διασφαλισθεί μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών, στους οποίους θα περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και ανταγωνιστικά κριτήρια όλες οι εταιρίες, μεταφορικές, εμπορικές logistics (Third party Logistics, house logistics), κ.λπ.
  • Το δίκτυο των σιδηροδρόμων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο – ανταγωνιστικό και βασισμένο στα διεθνή standards, άμεσα συνδεδεμένο με το σιδηροδρομικό κέντρο στο όμορο οικόπεδο Ο.Σ.Ε Α.Ε.
  • Ένα το Ταμείο Υποδομών, με 1δις κεφάλαιο, χρηματοδοτήσει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος στο Θριάσιο και πιθανόν στα Οινόφυτα, πιθανώς να μην υπάρχουν περιθώρια χρηματοδότησης για τα υπόλοιπα Επιχειρηματικά Πάρκα, που πιθανότατα θα προκύψουν στην πορεία
  • Τα πολεοδομικά πλεονεκτήματα ύψους, συντελεστή δόμησης και κάλυψης για τα οποία συμφωνούμε και όλα τα πλεονεκτήματα μη απόδοσης τελών στο Δήμο για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, που θα κατοχυρωθούν εν προκειμένω, να ισχύουν και για τα όλα τα αλλά Επιχειρηματικά Πάρκα
  • Εν κατακλείδι, μία υποδομή, που πρωτοξεκίνησε το 1979, καλό θα ήταν να ολοκληρώνεται, μετά από 40 χρόνια, και να μην προκύπτουν άλλες καθυστερήσεις

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο και το διαμετακομιστικό κέντρο Θριάσιου, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και με τα πλέον σύγχρονα συστήματα, εντάσσουν τη χώρα μας σε υψηλή θέση στον χάρτη των διεθνών συνδυασμένων μεταφορών.

Το Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαράξει, χαιρετίζει τέτοιες σημαντικές επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως, θέλουμε να επισημάνουμε, ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευεργετήματα, που παρέχονται στις γαίες της ΓΑΙΑΟΣΕ για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, θα πρέπει να δοθούν οριζόντια σε όλες τις αντίστοιχες επενδυτικές προσπάθειες. Σημειωτέον ότι, σε αρκετές περιπτώσεις οφείλουμε να βλέπουμε το μέλλον και να προσδιορίζουμε τις διαμορφούμενες ανάγκες, τόσο σε διεθνές, όσο και σε τοπικό επίπεδο».