Οι δυνατότητες των smart factories αναδείχθηκαν σε επιχειρηματική αποστολή της Gizelis Robotics SA στην Ιταλία

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκλείδωσε τις πόρτες στην καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής στην οραματική σκέψη, ήταν η 3μερη περιήγηση 50 επαγγελματιών από 28 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες -μεταξύ των οποίων και η O.MIND CREATIVES- που διοργάνωσε η Gizelis Robotics SA, σε μονάδες και προηγμένα εργοστάσια των πελατών της E80 Group στην Ιταλία.

Οι συναρπαστικές συνομιλίες, οι κοινές γνώσεις και η ανταλλαγή ιδεών αποτέλεσαν τη βάση ενός αναπτυσσόμενου δικτύου: αυτές οι συνδέσεις όχι μόνο εμπλούτισαν τη συλλογική μας γνώση αλλά έθεσαν επίσης τα θεμέλια για μελλοντικές συνεργασίες και εγχειρήματα.

Η  Gizelis Robotics SA συνεργάζεται άμεσα με την Ε80, μια ισχυρή δύναμη στον χώρο των Intra Logistics, και έδωσε την δυνατότητα στις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες και τους Logistics managers που συμμετείχαν στην αποστολή, να δουν από κοντά state of the art, εφαρμογές στην πράξη.

Περισσότερα για την αποστολή θα έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε στο επόμενο SC&L magazine no 136