Ξεκινούν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Αριστείας Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» του ILME

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά τον επιτυχημένο και καταξιωμένο θεσμό των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 16 Νοεμβρίου ξεκινούν οι υποβολές των υποψηφιοτήτων.

Τα βραβεία του ILME στοχεύουν στην ανάδειξη της καλύτερης ελληνικής πρότασης, η οποία έχοντας εφαρμοσθεί στην πράξη προάγει την καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα και αφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα καθώς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics.

Η πρόταση που θα διακριθεί, εφόσον πληροί τα κριτήρια, θα έχει τη δυνατότητα να διαγωνισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάκτηση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού βραβείου (ELA award – Project of the Year 2017) που απονέμει σε ετήσια βάση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (European Logistics Association).

Οι προτάσεις που θα λάβουν μέρος θα λάβουν τιμητικά βραβεία στην εκδήλωση που θα διοργανώσει το ILME για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (European Supply Chain Day) στις 27/4/2017.

Το ILME προσκαλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής με εξωστρέφεια συμμετέχοντας ενεργά και ανταγωνιζόμενοι σε διεθνές επίπεδο για την καταξίωση των ελληνικών logistics.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τα βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη των καλύτερων προτάσεων, οι οποίες προάγουν την καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα και αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα βραβεία απευθύνονται σε εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα logistics.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

  • Να προάγουν την καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Να έχουν ήδη εφαρμοσθεί στην πράξη.
  • Να αφορούν σε ενσωμάτωση ή επανασχεδιασμό της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας ή καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει συνοπτικά να:

  • παρουσιάσουν τη δυσκολία που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους λειτουργία και να καταγράψουν την περιπλοκότητα του προβλήματος,
  • καταγράψουν τους λόγους που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη λύση και να περιγράψουν την εφαρμογή της καινοτομίας,
  • αναφέρουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της καινοτομίας καθώς και τη χρήση της στην αγορά logistics.

Διαδικασία υποβολής

Η υποβολή των συμμετοχών ξεκινά την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2016.

Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και το έγγραφο “Project Registration Form” που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ILME και να την στείλει μαζί με την υποβολή του.

Η υποβολή των προτάσεων πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε σελίδες μεγέθους Α4 συμπεριλαμβάνοντας κείμενο, φωτογραφίες, γραφήματα, κλπ. και να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Αποδεκτά γίνονται αρχεία σε μορφή PDF, Word ή Powerpoint. Βοηθητικά ηλεκτρονικά μέσα όπως video ή παρουσιάσεις σε άλλη μορφή δεν είναι αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση awards@hilme.gr. Εκπρόσωπος του ILME θα επιβεβαιώνει την ορθή λήψη του μηνύματος και συνεπώς την έγκυρη συμμετοχή του υποψηφίου.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος συναινεί στη δημοσίευση της πρότασής του καθώς και τη χρήση της υποβολής και των περιεχομένων της από το ILME και το ELA.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Όλες οι υποβολές πρέπει να σταλούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ILME, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των προτάσεων, αξιολογεί και επιλέγει την ελληνική υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στα ELA Awards – Project of the Year 2017.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποβολών ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη μεθοδολογία και το σύστημα βαθμολόγησης του ELA, το οποίο βασίζεται στα εξής τρία (3) κριτήρια με διαφορετική βαρύτητα το καθένα:

1. Παρουσίαση

Η παρουσίαση της πρότασης παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγησή της, Θα ληφθούν υπόψη ο τρόπος σύνταξης, η ελκυστικότητα της παρουσίασης καθώς και το ύφος γραφής.

2. Περιεχόμενο

Παρουσίαση και εξήγηση του προβλήματος προς αντιμετώπιση, περιγραφή λόγων επιλογής της συγκεκριμένης λύσης και αναφορά αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή.

3. Καινοτομία & εφαρμογή

Καταγραφή βαθμού δυσκολίας του προβλήματος, περιγραφή της καινοτόμου ιδέας και αναφορά της χρήσης αυτής στον χώρο των logistics.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ συν ΦΠΑ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή πρέπει το ποσό της συμμετοχής να έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του ILME έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.