«Ναι μεν αλλά» από τους Φορείς για το πολυνομοσχέδιο…

Η πολυπλοκότητα και το πλήθος των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου των προαπαιτουμένων για την γ’ αξιολόγηση, που αναμένεται να ψηφισθούν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, φαίνεται να έχουν προκαλέσει σύγχυση και στους φορείς που εκπροσωπούν την αγορά εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, ενώ οι περισσότεροι Οργανωμένοι φορείς του Εμπορίου και της Οικονομίας, δίνουν ο καθένας τη δική του «ανάγνωση» για το τι περιλαμβάνει ο νόμος.

Πρωτίστως ήταν ο ΣΕΒ με το εβδομαδιαίο δελτίο του που επιχείρησε να «αναγνώσει» το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιέγραψε ως «αποσπασματικό, με δυσκαμψίες αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα»… Στο εβδομαδιαίο δελτίο πάντως, αναφέρονται ως θετικές οι παρεμβάσεις που αφορούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα, τα Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο δελτίο του ο ΣΕΒ, αναφέρεται σε συγκεκριμένα άρθρα αναγράφοντας τα παρακάτω:

Άρθρο 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής

Τα περισσότερα θέματα παρέμεναν σε εκκρεμότητα μετά την ψήφιση του Ν4302/14. Η αντιμετώπιση τους αποτελεί μεν θετική εξέλιξη, ανατρέπει όμως την ομαλή λειτουργία του κλάδου μιας και οι ειδικότερες και πιο κρίσιμες προβλέψεις εφαρμογής παραπέμπονται σε πολλές μελλοντικές ΚΥΑ. Ενδεικτικά: ΚΥΑ έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (άρθρο 160), ΚΥΑ συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων (άρθρο 160), ΚΥΑ δημιουργίας και τήρησης της βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών επιδόσεων (άρθρο 160), ΚΥΑ εγκατάστασης και κατάταξης σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό όχλησης (άρθρο 160), ΥΑ για την επέκταση των εγκαταστάσεων Γενικής Αποθήκης (άρθρο 161), ΥΑ παράτασης λειτουργίας γενικής αποθήκης (άρθρο 161). Η νομοθετική αυτή τακτική δημιουργεί σημαντικές ασάφειες για τις διαδικασίες αδειοδότησης με απροσδιόριστο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες δευτερογενείς εκκρεμότητες ολοκληρώνονται 3 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν4302/14.

Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011

Οι διατάξεις που προβλέπονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) υλοποιούν ορισμένες από τις συνολικά 58 συστάσεις που είχε δημοσιοποιήσει ο ΣΕΒ, ωστόσο η υλοποίηση της πλειοψηφίας αυτών εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, με συνέπεια τα ΕΠ να μην μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ειδικότερα, ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κρίνεται η υλοποίηση του πάγιου αιτήματος του ΣΕΒ για την πρόβλεψη του «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας». Ωστόσο, κρίσιμης σημασίας είναι η προβλεπόμενη ΚΥΑ, εντός των επόμενων 6 μηνών, η οποία θα καθορίζει τους σχετικούς όρους, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση της πρόβλεψης και να εκτιμηθεί εάν αυτή θα ανταποκρίνεται πράγματι στις προσδοκίες της επιχειρηματικότητας. Επισημαίνεται ότι ως προβληματικός κρίνεται ο περιορισμός της διάταξης στη βιομηχανική δραστηριότητα και ο αποκλεισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με το παρόν άρθρο υλοποιούνται επίσης άλλες τρεις θετικές δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης των ΕΠ και τους απαιτούμενους όρους, ενώ εντοπίζουμε και διατάξεις, η χρησιμότητα και η συμβολή των οποίων στην επίλυση των προβλημάτων των ΕΠ δεν γίνεται κατανοητή.

Με δελτίο Τύπου για το πολυνομοσχέδιο παρενέβη και ο ΣΥΝΔΔΕ&L, ο οποίος ενώ χαιρετίζει «τις όποιες προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες κινούνται σε θετική κατεύθυνση και αποσκοπούν στην απλοποίηση της  διαδικασίας έκδοσης έγκρισης της εγκατάστασης, καθώς και απλούστευσης άσκησης των δραστηριοτήτων των εταιριών Logistics ως κέντρων αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ)», επισημαίνει πως «υπάρχουν ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι σε γραμμή αναμονής για την επίλυση τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εξαιρετικά πολύ μεγάλης συγκέντρωσης εταιριών Logistics βόρεια του άξονα της Αττικής οδού και αλλού, κυρίως όμως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν.4302/2014 αλλά και με τις  νέες-συμπληρωματικές σχετικές διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, δεν προβλέπονται ριζικές λύσεις αναφορικά με την αδειοδότηση τους σε επίπεδο εγκατάστασης και λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργηθείσα επενδυτική δραστηριότητα, σημειωτέον ελλείψει άλλων καταλλήλων χώρων, που ανέπτυξαν οι συγκεκριμένες αυτές εταιρίες τα προηγούμενα χρόνια και την συμβολή τους στην εθνική οικονομία. Με τις σχετικές διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου (άρθρο 163) λαμβάνουν «παράταση ζωής» για δύο (2) χρόνια συνεχίζοντας να βιώνουν έτσι  ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας».

Η ανακοίνωση μάλιστα κλείνει επισημαίνοντας ότι δεν κλήθηκαν όλοι οι φορείς του κλάδου να τοποθετηθούν για τα όσα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, αναγράφοντας συγκεκριμένα «Είναι απαράδεκτο και βαθιά αντιπαραγωγικό σε ένα ογκωδέστατο πολυνομοσχέδιο 1500 σελίδων να μην καλούνται να εκφέρουν άποψη οι επαγγελματίες ενός κλάδου ενώ αυτό τίθεται προς ψήφιση».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα