Νέο εταιρικό βίντεο για την Marinair Cargo Services International Ltd

Το νέο επίσημο εταιρικό της βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα η Marinair Cargo Services International Ltd, στο οποίο αποτυπώνονται οι πλήρεις υπηρεσίες που παρέχει στις διεθνείς μεταφορές «one-stop shop» για τις απαιτήσεις των εισαγωγών και εξαγωγών.

Η Marinair Cargo Services International Ltd είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πράκτορες μεταφορών στην παγκόσμια αγορά με σημαντική παρουσία στις υπηρεσίες θαλάσσιων, αεροπορικών, logistics και συνδυασμένων μεταφορών.

Τα στελέχη της, «οπλισμένα» με πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες διεθνών μεταφορών «one-stop shop» για τις απαιτήσεις των εισαγωγών και εξαγωγών μέσω ξηράς, θαλάσσης, αεροπορικής, σιδηροδρομικής ή συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως.