Νέο Δ.Σ. για το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας»

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον Πειραιά, η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια τη Συγκρότησή του σε Σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Αντιπρόεδρος:  Άγγελος Καρακώστας, Αν. Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Μέλη

Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Άννα Θυσιάδου, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Γεώργιος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής Ε.ΛΙΜ.Ε.

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Ο.Μ.Υ.Λ.Ε.