Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ινστιτούτο Logistics Management (ILME)

Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Χανιώτης

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) ανέδειξε στις 30 Οκτωβρίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του φορέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, στις οποίες υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών του Ινστιτούτου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ILME διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Βαμβακίδης

Γενική Γραμματέας: Αικατερίνα Θεοφανίδου

Ταμίας: Φίλιππος Σαλίμπας

Τακτικά Μέλη: Κωνσταντίνος Βούλγαρης

Νικόλαος Γκότζιας

Βασιλική Λαιζηνού

Ευστάθιος Μακαντάσης

Γεώργιος Μαλινδρέτος

Αγγελική (Λίνα) Πάλλη

Χαράλαμπος Σκρουφούτας

Αναπληρωματικά Μέλη:  Σάββας Ασλανίδης

Εμμανουήλ Βαλασκατζής

Θεόδωρος Θανασάς

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 3ετούς θητείας και ξεκινάει άμεσα με πολλές νέες ιδέες και δράσεις για το διάστημα 2019-2020.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σε αναγνώριση του έργου του απερχόμενου προέδρου, απένειμαν στον κ. Σπύρο Ολύμπιο τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου.