Νέα εγκατάσταση – επένδυση για την ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

Η ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε., με ιστορία πενήντα χρόνων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στη Μαζική Εστίαση και σε Αλυσίδες Super Market, επενδύει σε μια νέα, υπερσύγχρονη μονάδα αποθήκευσης και διανομής ελεγχόμενης θερμοκρασίας στα Οινόφυτα.

Οι νέες εγκαταστάσεις, με συνολική έκταση 14.000 τ.μ., διαθέτουν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό με αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής, καλύπτοντας 17 καταψύξεις υψηλών προδιαγραφών, 16.000 παλετοθέσεις και 18 ράμπες φορτοεκφόρτωσης.

Η παραπάνω επένδυση της εταιρείας, ενδυναμώνει το ήδη εκτεταμένο δίκτυο της ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.