Νέο έργο της G. Karras στην Τερζής Cash & Carry

 Με περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων σε βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, η G. Karras Industrial Flooring ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή ενός πολυακρυλικού δαπέδου υψηλής αντοχής σε θάλαμο Αποπρασινισμού Φρούτων στην Κάστα Κατακόλου, στο νέο Συσκευαστήριο Φρούτων της εταιρείας Τερζής Α.Ε.Ε.

Οι απαιτήσεις της εταιρείας, που ευλόγως προκύπτουν αναφορικά με τη δραστηριότητά της στην εμπορία και συσκευασία τροφίμων, οδήγησε στην ολιστική εφαρμογή της λύσης αυτής σε όλους τους νέους θαλάμους αποπρασινισμού καθώς και στους Χώρους Διακίνησης των ραμπών φορτοεκφορτώσεων.

Το νέο σύστημα δαπέδου εφαρμόστηκε σε πάχος στρώσης 10mm, ώστε να είναι ικανό να δεχθεί με ασφάλεια τη βαριά κυκλοφορία. Πιο συγκεκριμένα, στον διάδρομο διακίνησης στον θάλαμο αποπρασινισμού, στον προθάλαμο ψυγείου, στην κατάψυξη αλλά και στην κεντρική είσοδο της αποθήκης πραγματοποιήθηκαν επιπλέον κατασκευές inox κτηριακών αρμών διαστολής, προστατευτικών βιομηχανικών σοβατεπιών για την προστασία των πάνελ των ψυκτικών θαλάμων από τα δυνατά χτυπήματα των περονοφόρων και οβάλ υγειονομικές γωνιές σύμφωνες με τους διεθνείς κανόνες υγιεινής και όπως ορίζεται από το Haccp.

Καταλυτικοί παράγοντες στο έργο αποτέλεσαν το μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, τα πρώτης ποιότητας υλικά, τα εργαλεία και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό πάντα με την επιθυμία της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των εκάστοτε ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της.