Νέος πρόεδρος της ΠΕΕΔ ο Δημήτρης Κιούσης

Με αυξημένη συμμετοχή των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2020-2022, στην έδρα της ΠΕΕΔ στην Αθήνα.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, στις αρχές Μαρτίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος                                               Κιούσης Δημήτριος

Α’ Αντιπρόεδρος                                    Χαβάκης Γιώργος

Β’ Αντιπρόεδρος                                   Βλαχογιώργης Παναγιώτης

Γενική Γραμματέας                               Μακρή Χρυσάνθη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας      Λάμπρου Σπύρος

Ταμίας                                                   Καλαϊτζίδης Στάθης

Α’ Αναπληρωτής Ταμίας                       Αθανασίου Παναγιώτης

Β’ Αναπληρωτής Ταμίας                       Βαρβαρήγος Παναγιώτης

Μέλος                                                   Μπαμπαλής Γεώργιος

 

Προτεραιότητες του νέου ΔΣ αποτελούν η διερεύνηση όρων και χώρων νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η αντιμετώπιση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η διεύρυνση σε επιχειρήσεις του κλάδου στο σύνολο της χώρας, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα