Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της DB Schenker Greece ο Στέφανος Αγιόπουλος

Ο Στέφανος Αγιόπουλος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέχρι σήμερα της APM Transport S.A., είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της DB Schenker Greece.

Η DB Schenker είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics παγκοσμίως. Στηρίζει τη βιομηχανία και το εμπόριο στην παγκόσμια συναλλαγή εμπορευμάτων σε παγκόσμια κλίμακα παρέχοντας υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, Υπηρεσίες Contract Logistics και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.