Νέα συνεργασία Mobile Technology & Advantech στην αγορά της Πληροφορικής

Η Mobile Technology προχώρησε σε συνεργασία με την ADVANTECH, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και να βελτιστοποιήσει τις λύσεις που προωθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη λιανική.

Πιο συγκεκριμένα, η Mobile Technology διαθέτει εξοπλισμό των δημοφιλέστερων κατασκευαστών διεθνώς (Honeywell, Zebra, Bluebird, Bixolon, KEBA, SES-Imagotag κ.ά.), όπως φορητά τερματικά, εκτυπωτές ετικετών-αποδείξεων, barcode scanners κ.ο.κ.

Αντίστοιχα, η ADVANTECH προωθεί συσκευές, περιφερειακά και εξαρτήματα, π.χ. ανθεκτικά tablet, επαγγελματικές οθόνες, βιομηχανικά box PC’s, all-in-one computer αφής, digital signage, POS κ.ο.κ. τα οποία συμπληρώνουν ιδανικά τα προϊόντα της Mobile Technology.

Με τη συνεργασία των δύο εταιρειών, δημιουργούνται ολοκληρωμένα πακέτα εξοπλισμού για τα logistics και τη λιανική, τα οποία θα διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιείται η απόδοση των επιμέρους προϊόντων, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί ώστε η δυνατότητα πλήρους τεχνικής υποστήριξης των δημοφιλέστερων προϊοντικών πακέτων να παρέχεται από τα γραφεία της Mobile Technology στην Αθήνα, καθώς η εταιρεία ήδη λειτουργεί ως πιστοποιημένο επισκευαστικό κέντρο του εξοπλισμού που διαθέτει στους πελάτες της.

Τόσο η Mobile Technology, όσο και η ADVANTECH είναι εταιρείες Πληροφορικής με πολυετή παρουσία στην εγχώρια αγορά και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία, καθώς έχουν συμβάλλει με τις λύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό μεγάλου εύρους επιχειρησιακών διαδικασιών, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικούς κλάδους η καθεμία.