Νέα Σεμινάρια από Project You σε συνεργασία με TÜV Hellas

Με δώδεκα νέες εκπαιδεύσεις μέσω LIVE e-learning για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 εγκαινιάζει τη νέα χρονιά η projectyou σε συνεργασία με την TÜV Hellas.

 1. Project Management IPMA – Level C / Ημερομηνία: 24/01/2022- Διάρκεια: 39 ώρες

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.Οδηγεί, επίσης, στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-C. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Project Management IPMA – Level D/ Ημερομηνία: 24/01/2022 – Διάρκεια: 31 ώρες

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Microsoft Project Basics/ Ημερομηνία: 26/01/2022 – Διάρκεια: 3 ώρες

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα Microsoft Project με τη χρήση ατομικού υπολογιστή, τόσο με σύντομες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και με τη βοήθεια ενός πλήρους έργου, την πορεία του οποίου τους ζητείται να απεικονίσουν. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που έχουν μικρή ή καθόλου εξοικείωση με το MS Project και επιθυμούν να το γνωρίσουν εξ αρχής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Microsoft Project Advanced / Ημερομηνία: 07/02/2022Διάρκεια: 3,5 ώρες

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα Microsoft Project με τη χρήση ατομικού υπολογιστή, τόσο με σύντομες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και με τη βοήθεια ενός πλήρους έργου, την πορεία του οποίου τους ζητείται να απεικονίσουν. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που έχουν ήδη κάποια εμπειρία με το MS Project και θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Οικονομικά για Μη Οικονομικούς / Ημερομηνία: 09/02/2022 – Διάρκεια: 8 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στοχεύει: Να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και των στελεχών για σωστές επιχειρηματικές προτάσεις και αποφάσεις  ▪ Να βοηθήσει τα στελέχη με λίγες ή καθόλου οικονομικές γνώσεις στην επικοινωνία και συνεργασία τους με τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. 150+1 επίκαιρες επιχειρηματικές έννοιες (αναδειχτείτε σε “ολιστικό στέλεχος”) / Ημερομηνία: 15 & 16/02/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλό και συμπυκνωμένο τρόπο όλη την μοντέρνα τεχνική – οικονομική – marketing – επιχειρηματική ορολογία ώστε:

 • Να αυξήσει την “επαγγελματική ενσυναίσθηση” των στελεχών με σκοπό να αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και τα κίνητρα των συναδέλφων άλλων τμημάτων και της διοίκησης
 • Να διευκολύνει την γρήγορη συνεννόηση και συναινετική προσέγγιση των αποφάσεων
 • Να βοηθήσει τις οργανώσεις να λαμβάνουν αποφάσεις ολιστικά σωστές και να αποφεύγουν το φαινόμενο του σιλό και τις καταστάσεις συγκρούσεων
 • Να κατανοήσουν τις μοντέρνες έννοιες στις οποίες βασίζεται η επιχειρηματική ζωή

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Project Management / Ημερομηνία: 22 & 23/02/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη στα έργα (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Χρονικός προγραμματισμός έργων
 • Παρουσίαση του Microsoft Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Διαχείριση αλλαγών – Διαχείριση κινδύνων
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασικήτεκμηρίωσηδιαχείρισηςέργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Επιχειρηματική Σκέψη και Δράση / Ημερομηνία: 02 & 03/03/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Πρόκειται για ένα σεμινάριο μοναδικό και απαραίτητο για κάθε φιλόδοξο στέλεχος της μεσαίας και υψηλότερης ιεραρχίας, που θέλει να προσφέρει αξία στην επιχείρηση που εργάζεται και να εξελιχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. 40+ τεχνικές για επίλυση προβλημάτων και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων/ Ημερομηνία: 10 & 11/03/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν τα στελέχη των Επιχειρήσεων σε τεχνικές για να λύνουν  επιχειρηματικά προβλήματα και να  λαμβάνουν αποφάσεις σταθμίζοντας ολιστικά τους στόχους της επιχείρησης και τις προτεραιότητες όλων των διευθύνσεων. Η ταχεία λήψη σωστών αποφάσεων είναι πλέον, στις συνθήκες κρίσεων, αναταράξεων και αβεβαιοτήτων, κρίσιμης σημασίας και απαραίτητη όσο ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων/ Ημερομηνία: 14 & 15/03/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Προμηθειών να οργανώσουν τον τρόπο εργασίας τους σύμφωνα με τη νέα κανονικότητα των αλλεπαλλήλων κρίσεων. Είναι πλέον απαίτηση οι Επιχειρήσεις να λειτουργούν λιτά (LEAN), με δομημένη Ευελιξία (AGILITY) και οργανωμένη ανθεκτικότητα (RESILIENCE). Τα Τμήματα Προμηθειών πρέπει να ανασχεδιάσουν διαδικασίες, επιλογή προμηθευτών, παραγγελίες, όρους συμβάσεων με στόχο τις LAR Προμήθειες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η επιχείρηση από τους κινδύνους διακοπής ή καθυστέρησης στη ροή πρώτων υλών, πτώσης η εκτίναξης της ζήτησης  τελικών προϊόντων, κατάρρευσης προμηθευτών,  εισόδου επαναστατικών προιόντων, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Οικονομικά για Μη Οικονομικούς / Ημερομηνία: 22/03/2022 – Διάρκεια: 8 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στοχεύει: Να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και των στελεχών για σωστές επιχειρηματικές προτάσεις και αποφάσεις ▪  Να βοηθήσει τα στελέχη με λίγες ή καθόλου οικονομικές γνώσεις στην επικοινωνία και συνεργασία τους με τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 1. Project Management / Ημερομηνία: 06 & 07/04/2022 – Διάρκεια: 16 ώρες

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη στα έργα (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Χρονικός προγραμματισμός έργων
 • Παρουσίαση του Microsoft Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Διαχείριση αλλαγών – Διαχείριση κινδύνων
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασικήτεκμηρίωσηδιαχείρισηςέργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια και να λάβετε πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ  ή να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@projectyou.gr.