Νέα βιομηχανική μονάδα από την Softex

Το επενδυτικό σχέδιο «Επέκταση Δυναμικότητας Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Χάρτου», προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει 51 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, ενέκρινε στις 20 Απριλίου 2023 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η κατασκευή χαρτιού οικιακής χρήσης, χαρτιού υγείας και προϊόντων από χαρτί.

Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας με την απόκτηση σύγχρονων μηχανημάτων και, ειδικότερα, η πλήρης καθετοποίηση της παραγωγής πρωτογενούς χαρτιού «Tissue», με χρήση ανακυκλούμενου χαρτιού.

Η υλοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου αποβλέπει στην παραγωγή του πρώτου Low Carbon Emission χαρτιού, το οποίο θα αποτελέσει με τη σειρά του την πρώτη ύλη για την παραγωγή νέας γενιάς προϊόντων με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας, η δε χρηματοδότηση του κινήτρου της ενίσχυσης δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης θα προέλθει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η εταιρεία SOFTEX είναι ένα μέρος της ιστορίας της βιομηχανίας Ελλάδος. Το 2015, το εργοστάσιο της SOFTEX έκλεισε μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά και η εταιρεία είχε παύσει τη λειτουργία της. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που μία από τις πρώτες μου αποφάσεις ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν η ένταξη της επενδύσεως της εταιρείας «INTERTRADE», της εταιρείας που αγόρασε το σήμα της «SOFTEX», και η δημιουργία, την τριετία 2020-2023, της νέας μεγάλης μονάδας παραγωγής προϊόντων κατεργασμένου χάρτου στα Οινόφυτα. Της δημιουργίας μιας εταιρείας που ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ τζίρο τον χρόνο, με πολύ μεγάλες εξαγωγές στο εξωτερικό αλλά και με πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην εγχώρια αγορά. Η συμπερίληψή της, μετά τη χθεσινή μας απόφαση στις Εμβληματικές Επενδύσεις με τη δημιουργία νέας μεγάλης μονάδας στην ίδια περιοχή των Οινοφύτων, θα διπλασιάσει την παραγωγή, θα μηδενίσει το εμπορικό μας έλλειμμα στην κατηγορία του κατεργασμένου χάρτου στην Ελλάδα και θα αυξήσει παράλληλα τις εξαγωγές μας».