Με καινοτόμα επιχειρηματικά λογισμικά συμμετέχει η Entersoft στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

 

Η Entersoft σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά λογισμικά και εξειδικευμένες λύσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που την επιλέγουν. Στον πυρήνα της στρατηγικής της είναι η τεχνολογική καινοτομία και η πρωτοπορία στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, με επίκεντρο τον πελάτη.

Με ισχυρή διεθνή παρουσία, με σημαντική διαχρονική ανάπτυξη, με περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη και δίκτυο συνεργατών που καταρτίζεται και πιστοποιείται από εσωτερική εκπαιδευτική ακαδημία, εξασφαλίζει την ποιοτική υλοποίηση των συστημάτων της και την υψηλού επιπέδου υποστήριξη του πελατολογίου της.

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά των ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence λύσεων, σχεδιασμένα στην πλατφόρμα Μicrosoft .ΝΕΤ και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως υπηρεσία SaaS.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία Entersoft επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.entersoft.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van Expo», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.