Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το webinar «Smart Warehouse Management» της OPTILOG Advisory Services 

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλό αριθμό συμμετοχών (άνω των 290 στελεχών) διεξήχθη το webinar με τίτλο “Smart Warehouse Management: Έξυπνες τεχνολογίες, πληρ. συστήματα και αυτοματισμοί για την οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων” που διοργανώθηκε από την OPTILOG Advisory Services την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου.

Δέκα καταξιωμένα στελέχη της αγοράς παρουσίασαν τις νέες τάσεις της επόμενης πενταετίας για τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων/κέντρων διανομής και το state-of-the-art σε τεχνολογίες, αυτοματισμούς και πληροφοριακά συστήματα που μπορούν να υιοθετηθούν για την αριστοποίηση διαδικασιών logistics.

 Στο πλαίσιο του webinar απαντήθηκαν τα εξής σημαντικά ερωτήματα:

  • Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων την επόμενη 5ετια; Πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν πλήρως τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων διανομής;
  • Πώς η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών/ ρομποτικών συστημάτων μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος σε αποθηκευτικούς χώρους;
  • Πώς μπορούμε μέσω ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης (εξοπλισμό – συστήματα) να μεγιστοποιήσουμε το επιχειρηματικό όφελος και να έχουμε γρήγορο ROI;
  • Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό (μελέτες περίπτωσης) αναφορικά με τη βέλτιστη οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής;
  • Πώς μπορούμε να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο και απολογιστικά την παραγωγικότητα και το αποθηκευτικό έργο με χρήση εργαλείων BI;
  • Πώς μπορούμε να πετύχουμε: α) αριστοποίηση των αποθηκευτικών μας διαδικασιών και β) ευχαριστημένους πελάτες έχοντας ένα λελογισμένο και διαχειρίσιμο κόστος; Πώς υπολογίζουμε την προστιθέμενη αξία από την υιοθέτηση τεχνολογιών και πληρ. συστημάτων;

Χορηγοί στο εν λόγω webinar ήταν οι εταιρείες ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ systems, Jungheinrich Hellas, MANTIS, Mobile Technology, MYRMEX και SYNERGY.