Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα: Σε τελική ευθεία η έναρξη της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Στις 14 Μαρτίου 2023, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, η απόφαση για την  πιστοποίηση της επάρκειας των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) στον νόμο 4887/22.

Μ’ αυτήν την απόφαση πιστοποιείται η επάρκεια των μελών του ΕΜΠΑ που πέτυχαν στις εξετάσεις της 23ης Φεβρουαρίου 2023, οι οποίες διενεργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Στην διαδικασία των εξετάσεων συμμετείχαν 403 αξιολογητές, εκ των οποίων οι επιτυχόντες αξιολογητές ανέρχονται στους 161.

Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των μελών του ΕΜΠΑ, θα ακολουθήσει η συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών, που θα αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέδια του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Η διαδικασία αξιολόγησης θα υποστηριχθεί ηλεκτρονικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ- ΑΝ).