Μειώθηκε 29,7% ο κύκλος εργασιών στις οδικές μεταφορές το β΄ τρίμηνο

Κάθετη πτώση, λόγω της πανδημίας και του lockdown, σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στις Μεταφορές το β’ τρίμηνο του 2020 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών» παρουσίασε μείωση 29,7% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019 προς το 2018.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές» κατέγραψε πτώση της τάξης του 38,6% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019 προς το 2018.

Όσον αφορά τον  δείκτη κύκλου εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές,  παρουσίασε μείωση 84,8% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 16,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019 προς το 2018.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες» μειώθηκε κατά 25,7% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 10,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019 προς το 2018.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49» του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 15,8%, έναντι αύξησης 10,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50» του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 10,2%, έναντι αύξησης 41,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51» του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 63,4%, έναντι αύξησης 102,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52» του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 7,7%, έναντι αύξησης 23,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019