Μειώθηκε το «πράσινο» ποσοστό της διεθνούς οικονομίας

Η υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση, μπορεί να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2 βαθμούς σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή και να επαναφέρει τις ανθρώπινες δραστηριότητες εντός ασφαλών κλιματολογικών ορίων, σύμφωνα με νέα έκθεση της Circle Economy και της Deloitte.

Η έκθεση, που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, υποστηρίζει ι ότι, σήμερα, μόνο το 7,2% της παγκόσμιας οικονομίας είναι κυκλική, ένα ποσοστό που έχει περιοριστεί σε σχέση με το 2018 όπου ήταν 9,1%.Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, η παγκόσμια οικονομία έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν τόσα υλικά όσα σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, διαπιστώνει η Έκθεση Circularity Gap 2023.

Σύμφωνα με την Έκθεση Circularity Gap 2023, τέσσερα βασικά συστήματα κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις παγκόσμιες εκπομπές και τα απόβλητα: το δομημένο περιβάλλον, τα συστήματα τροφίμων, η κινητικότητα και οι μεταφορές και τα βιομηχανικά αγαθά και αναλώσιμα.

Οι μετακινήσεις και οι μεταφορές αποτελούν βασικούς συντελεστές της κλιματικής αλλαγής και σε αυτές αποδίδεται το 25% των εκπομπών του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Σε ένα σύστημα κυκλικής κινητικότητας, η ηλεκτροκίνηση, το περπάτημα, το ποδήλατο και η εξ αποστάσεως εργασία θεωρούνται καίριας σημασίας.