Μειωμένο κατά 14 % το ανθρακικό αποτύπωμα του 2021 της ΠΑΕΓΑΕ

Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσίευσε για το 2021 και για 7η συνεχόμενη χρονιά αναλυτική μελέτη για τον υπολογισμό των αερίων φαινομένων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις και τα οχήματά της.

Με βάση τη μελέτη το ανθρακικό αποτύπωμα του 2021 είναι μειωμένο κατά 14% σε σχέση με το 2020 για τις αντίστοιχες πηγές.

Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε βάσει των οδηγιών του Greenhouse Gas (GHG) Protocol για το σύνολο των σημαντικότερων δραστηριοτήτων της εταιρείας και αφορά σε:

SCOPE 1 (9,5% επί του συνόλου)

  1. Ανυψωτικά μηχανήματα
  2. Κτήρια
  3. Εταιρικά οχήματα
  4. Εταιρικά οχήματα ΔΧ: αυτοκινητάμαξες ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ

SCOPE 2 (21,7% επί του συνόλου)

  1. Κτήρια: κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

SCOPE 3 (68,7% επί του συνόλου)

  1. ΔΧ φορτηγά συνεργατών
  2. ΔΧ αυτοκινητάμαξες συνεργατών
  3. Οχήματα εργαζομένων
  4. Προμήθεια καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (υπολογίζεται για πρώτη φορά)

To πρότυπο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος εναρμονίζονται πλήρως µε τις διεθνείς επιταγές αλλά και τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη Εφοδιαστική και υλοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος.

Διαβάστε την αναλυτική μελέτη ΕΔΩ.