Μεγάλη συμμετοχή στην έρευνα “Ε-commerce Logistics & Last-Mile Orchestration” που ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου

Έως την Παρασκευή το πρωί στις 30 Ιουνίου θα είναι ενεργό το ερωτηματολόγιο της Πρώτης Πανελλήνιας έρευνας με τίτλο “Ε-commerce Logistics & Last-Mile Orchestration- Διερευνώντας το Ελληνικό Οικοσύστημα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου”, που διενεργείται με την συνεργασία του SC&L magazine, από την O.MIND CREATIVES και την Optilog Advisory Services, και έχει την αιγίδα του GR.E.CA. Η έρευνα μετρά ήδη 300 ολοκληρωμένες απαντήσεις, από όλο το εύρος των εμπλεκομένων με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η έρευνα διερευνά σε βάθος το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον τρόπο οργάνωσής του, αποτυπώνει τις αλλαγές που επιφέρει στην οργάνωση των Logistics, αλλά κυρίως τις τάσεις για το μέλλον.  Σε αυτήν έχουν ήδη συμμετάσχει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του e-commerce ή διατηρούν φυσικά καταστήματα και παράλληλα e-shops, ή εξυπηρετούν την εφοδιαστική αλυσίδα των e-shops.

Τα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας, θα παρουσιαστούν αναλυτικά, θα σχολιαστούν και θα αναλυθεί το μέλλον του e-commerce, στην Κεντρική Εκδήλωση των φετινών LOGI.C 2023, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 14.00 – 16.00, στην ειδικά διαμορφωμένη συνεδριακή αίθουσα του HALL 2 του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck n Van Expo”.

Σας καλούμε να προλάβετε την συμμετοχή σας στην έρευνα στο: www.surveymonkey.com/r/logistics-ecommerce